DKSH ขอเชิญท่านเข้าร่วมงานสัมมนา

ดีเคเอสเอช ขอเชิญท่านร่วมงานสัมมนาออนไลน์

ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฏาคม 2020
เวลา 10.00-11.30 น. ในหัวข้อ
"DKSH guide to a perfect particle size measurement"

1. แนะนำอุปกรณ์​ชุดอุปกรณ์​ที่เหมาะในการวัด

2. ลักษณะการวัดที่ถูกต้อง กับตัวอย่างแต่ละประเภท

3. ถ่ายทอดการทดสอบจริง

4. Dos / Don't ในการวัดขนาดอานุภาค


บรรยายโดย ภัทรนิษฐ์  วงษ์ศุภลักษณ์  [ ปูน ]  
Senior Specialist, Applications-Scientific Instrumentation
สอบถามเพิ่มเติม: ฝ่ายการตลาด 0918891304
ลงทะเบียนได้ที่นี่
(โปรดกรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ)

Delivering growth – in Asia and beyond.