กรุณาลงทะเบียนเป็น ภาษาอังกฤษ

By clicking the "Submit" button, you are agreeing to the DKSH Terms of Use and Privacy Policy.

ต่อเนื่องกันเลยกับการสัมมนาด้านการวัดด้วย XRD กับการสาธิตการใช้งานจริง กับเครื่อง Benchtop X-ray diffractometer รุ่น Aeris แบรนด์ Malvern PANalytical

Agenda
  • วิธีการเตรียม ตัวอย่าง เพื่อทดสอบ
  • ภาพจริง การทดสอบจริงด้วยเครื่อง Aeris
  • ถามตอบ Q&A กับผู้เชี่ยวชาญ

สาธิตการใช้งานโดย
พีรญา  พิพัฒณุกุล Supervisor, XRF/XRD Specialist

เครื่องที่ใช้ในการสาธิต
Aeris โดย Malvern PANalytical
Delivering growth – in Asia and beyond.